BLT Salmon Wrap


Grilled Salmon, bacon, lettuce, tomato & garlic aioli allin a flour wrap with house fries